رد کردن لینک ها

درباره آبیدر تجارت

احتراماً به استحضار می رساند شرکت آبیدر تجارت آریا، با مجوز رسمی حق العمل کاری گمرک جمهوری اسالمی ایران به شماره ثبت
۵۷۳۵۰۳ در سال ۶۵۳۱ تاسیس گردید و فعالیت خود را در زمینه های حمل و نقل، واردات، صادرات و ترخیص کاال از گمرکات کشور و سایر
امور گمرکی و بازرگانی آغاز نموده است و پس از ۶۶ سال فعالیت موفق و با بهره گیری از کادری متعهد، سابقه مستمر و موجه در زمینه حمل و
نقل، خدمات بازرگانی در کلیه گمرکات کشور را داشته است.

توانمندی ها و خدمات قابل ارائه:

 • – خرید و حمل کاال با بهترین قیمت در آسیا و اروپا
 • – صادرات و واردات کاال های مجاز با اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه اعم از وزارت بهداشت، بانک مرکزی، وزارت صنایع و معادن و…
 • – حمل زمینی کاال توسط کامیونهای کفی، چادری، یخچالدار، اتومبیل
 • – حمل زمینی و ریلی محموالت پتروشیمی
 • – حمل محموالت سنگین و فوق سنگین از طریق زمینی و ریلی توسط کامیون و واگن های کمرشکن و بوژی
 • – حمل دریایی بصورت کانتینری، فله بر، جنرال کارگو با بکارگیری از خطوط منظم و یا چارتر پارتی
 • – خدمات جانبی حمل کاال از قبیل بارگیری، تخلیه ، انبارداری، بسته بندی ، بارچینی و خدمات بندری با استفاده از نمایندگی های
  مستقر در گمرکات کشور جهت انجام تشریفات امور گمرکی
 • – دارای نمایندگی در گمرک شهید رجایی، بندر امام، بندر خرمشهر، کلیه گمرکات تهران و فرودگاه امام خمینی)ره(
 • – ترخیص کاال و حق العملکاری

خدمات ویژه ریلی:

 • – ارائه خدمات حمل و نقل ریلی در حوزه عملیات کشورهای مستقل مشترک المنافع و منطقه بالتیک
 • – ارائه دهنده کد و پرداخت کننده کرایه حمل برای کاالهای مختلف بوسیله ریل در کشورهای آسیای میانه(CIS – (ترکیه و ایران
 • – ردیابی واگن ها و کانتینرها از مبدا تا مقصد
 • – تسریع در بارگیری کانتینرها در سرخس ترکمنستان
 • – حمل و نقل مرکب از ترکیه بوسیله ریل و کامیون
 • – سرویس منظم از طریق بنادر شمالی به بندر اکتائو در قزاقستان سپس توسط حمل ریلی به کلیه مقاصد در کشورهای CIS این
  شرکت بعنوان یکی از نمایندگان راه آهن کشورهای مشترک المنافع و کشورهای حوزه بالتیک بصورت یک گروه حمل و نقل
  (joint Venture (صرف نظر از رقابتها و حمایتهای تجاری، توانایی در عملکرد مطلوب و معتبر حمل و نقل ریلی و نظارت بر حمل و
  نقل محموالت ترانزیتی – در سراسر حوزه کشورهای مستقل مشترک المنافع و نیز ترافیک کاال به ایران و بالعکس را دارا می باشد.

برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۶-۳۳۹۳۳۲۳۷ و ایمیل info@abidartejarat.com تماس حاصل فرمایید.

با تشکز