رد کردن لینک ها

 

صادرات و وارادات:

وارادات به معنی وارد کردن کالا و خدماتی از یک کشور به کشور دیگر است ,اکثر کشورها در برابر وارادات , کالاهایی که در داخل تولید میکنند را به کشورهای دیگه صادر میکنند و کوشش میکنند صادراتشان بر وارداتشان فزونی یابد
در امر صادرات کالای با کیفیت یک امتیاز محسوب میشود در مرحله بعدی بسته بندی حائز اهمیت است برای صادرات موفق به یک خریدار واقعی و همیشگی نیاز است که میتوان از طریق اتاق های بازرگانی مرسوم در کشورهای مختلف خریداران را شناسایی کرد

صادرات و وارادات از طریق روش های تجاری انجام میشود , در امر تجارت نکاتی مطرح است که به تفصیل شرح داده میشود:

خرید کالا : همواره در کلیه کشورهای جهان امر خرید یکی از مهمترین ارکان تجارت بین المللی محسوب میشود . برای خرید کالا ابتدا نیاز به شناخت کافی از فروشنده دسته اول , کالای تولید شده و با کیفیت را میبایست در نظر گرفت . محصول مورد نظر را میتوان بعداز اطمینان کافی و اعتماد فی مابین با فروشنده و با استفاده از شرکت های بازرسی کننده و ناظر در روند تولید از لحاظ کمی و کیفی مورد بررسی قرار داد و کمک گرفت و در نهایت خریداری نمود .

روشهای انتقال پول : حواله ارزی , یوزانس, نقدی , اعتباری
حواله ارزی : منظور از حواله ارزی زمانیست که مبلغ فاکتور به صورت حواله از بانک خریدار به بانک فروشنده انتقال یابد .
یوزانس: طرف خریدار با توجه به عدم اطمینان یا حداقل اطمینان از فروشنده ,بانک مورد اعتماد خود را واسطه قرار میدهد همچنین فروشنده نیز از این امکان برخوردار است در واقع بانک خریدار با بانک فروشنده وارد معامله یا تجارت میشود.
نقدی : واریز وجه فاکتور از طریق صرافی ها به حساب فروشنده یا واریز نقدی به حساب فروشنده
اعتباری : در این روش خریدار با توجه به اعتماد و تضمین فروش کالا در مدت معلوم از فروشنده به صورت اعتباری کالا را خریداری میکند.