رد کردن لینک ها

 

ترخیص کالا:

بعد از خرید و حمل کالا به کشور مقصد , نیاز به ترخیص کالا به بهترین و ارزانترین شکل ممکن است به نحوی که در ترخیص کالا میتوان از زمان ترخیص, هزینه های ترخیص و اخذ مجوزهای قانونی بهترین استفاده رو برد .
کلیه کالاهای مجاز امکان ترخیص را دارند . ترخیص به روشهای زیر قابل انجام است :
PART SHIPMENT , واردات قطعی , واردات موقت , حمل یکسره , واردات به صورت تعمیر برگشتی

پارت شیپ منت : به این معنی است که میتوان تمامی مجوزهای قانونی و اصلی را برای یک کالا اخذ نمود اما بخشی از آن را وارد کرد و در مراحل بعدی ما بقی کالا وارد میشود
واردات قطعی : زمانی که کالایی که بصورت قطعی پس از اخذ تمامی مجوزها وارد کشور میگردد به آن واردات قطعی گویند
واردات موقت : زمانیکه کالا پس از ورود به صورت موقا در مدتی معلوم کشور مقصد را ترک میکند
حمل یکسره : زمانی که کالا به صورت دام زنده , مواد فاسد شدنی و کالاهایی از این قبیل وارد کشور میشود , بدلیل شرایط و زمان نگهداری کالا در انبار گمرک نیاز به ترخیص همزمان میباشد . در این روش تمامی مجوزها قبل از ورور کالا به گمرک اخذ میگردد